UV a parciálne lakovanie
UV LAKOVANIE

Výraznejšie farby, UV ochrana pred vyblednutím a možnosť parciálneho lakovania.

UV lakovanie, nanášané sieťotlačou, je technológia zušľachťujúca tlačoviny vrstvou laku.
Technológia UV lakovania vytvára na výrobku transparentný, pevný film, ktorý dosahuje neobvykle vysoký lesk, až o 40 percent intenzívnejší ako umožňuje klasické lakovanie. Lepšie tiež chráni povrch voči odretiu a poškriabaniu.

Parciálne lakovanie je taktiež nanášané sieťotlačou, ale narozdiel od plošného lakovania, je možné selektívne lakovať len vybrané prvky na stránke, napr. logo alebo obrázok.

UV a parciálne lakovanie

Produkty

Letáky

Vizitky

Katalógy

Brožúry

Pozvánky

Plagáty

Etikety

Knihy

Kalendáre

Samolepky

Výročné správy

Tlačivá

Mám záujem o cenovú ponuku


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, LEOPRINT s. r. o. , so sídlom Bratislavská 105/110 911 06 Trenčín, IČO: 45390452, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22545/R, e-mail: holubek@eloprint.sk, telefón: 0911 720 854 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa. Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov. Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR.

Vyžiadajte si cenovu ponuku
Vašu požiadavku pre vás promtne naceníme
Kontaktujte nás
0911 720 854