Offsetová tlač
OFFSET

Kvalita tlače a rýchlosť dodávok sú našou prioritou

Moderný 4 farebný tlačový stroj flexibilne reaguje na meniace sa požiadavky zákazníkov. Tlačový stroj s priemerným výkonom 5000 hárkov A2 za hodinu uspokojí menšie zákazky vo veľmi krátkom čase. Umožňuje zaradiť do výrobného programu náročné tlačoviny v menších nákladoch ako výročné správy, produktové katalógy, časopisy a iné. Moderné diaľkové riadenie farebníc zabezpečuje presnú reprodukciu farieb a vysokú vernosť s digitálnym nátlačkom.

OFFSET

Produkty

Letáky

Vizitky

Katalógy

Brožúry

Pozvánky

Plagáty

Etikety

Knihy

Kalendáre

Samolepky

Bloky

Hlavičkové papiere

Výročné správy

Tlačivá

Mám záujem o cenovú ponuku


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, LEOPRINT s. r. o. , so sídlom Bratislavská 105/110 911 06 Trenčín, IČO: 45390452, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22545/R, e-mail: holubek@eloprint.sk, telefón: 0911 720 854 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa. Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov. Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR.

Vyžiadajte si cenovu ponuku
Vašu požiadavku pre vás promtne naceníme
Kontaktujte nás
0911 720 854