Knihárske spracovanie
Knihárske spracovanie

Väzby V1 a V2, rezanie, skladanie, falcovanie

V1 – drôtom šitá väzba - zložky sú vkladané do seba a do obálky a na chrbte zošité drôtenými skobami. Následne po zošití sú orezané z troch strán. (Zošitová väzba)

V2 – mäkká väzba lepená - zložky (poskladané hárky) tvoria knižný blok. Ten je v ďalšom  kroku v chrbte ofrézovaný a po nanesení  lepidla je vlepený do mäkkej obálky a  orezaný z troch strán. (Paperback)

V kooperácii s našimi subdodávateľmi vieme zabezpečiť aj špeciálne druhy spracovania – laminovanie, výsek, špeciálne druhy knihárskych väzieb a podobne.

Knihárske spracovanie

Produkty

V1 – drôtom šitá väzba

Rezanie

Skladanie

Výsek

Knihy

Falcovanie

Kalendáre

V2 – mäkká lepená väzba

Ryhovnie

Mám záujem o cenovú ponuku


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, LEOPRINT s. r. o. , so sídlom Bratislavská 105/110 911 06 Trenčín, IČO: 45390452, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22545/R, e-mail: holubek@eloprint.sk, telefón: 0911 720 854 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa. Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov. Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR.

Vyžiadajte si cenovu ponuku
Vašu požiadavku pre vás promtne naceníme
Kontaktujte nás
0911 720 854